História predpisu 91/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.1953 - 29.02.1956