História predpisu 55/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1953 - 14.10.1990