História predpisu 34/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.05.1953 -