História predpisu 112/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1954 - 31.12.1992