História predpisu 69/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1951 - 26.08.1991