História predpisu 65/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.1951 - 31.03.1964