História predpisu 39/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1951 -