História predpisu 127/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1952 - 31.12.1965