História predpisu 97/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1951 - 31.03.196437/1951 Zb.