História predpisu 121/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1950 -