História predpisu 75/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.03.1949 - 30.09.1959