História predpisu 34/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.02.1949 - 14.10.1990