História predpisu 30/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1948 - 14.10.1990