História predpisu 272/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1949 -