História predpisu 255/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.1949 - 31.12.2007