História predpisu 203/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1949 - 31.12.2007