História predpisu 186/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1949 -