História predpisu 169/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.07.1949 -