História predpisu 147/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.1949 -