História predpisu 143/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.1949 - 15.05.1972