Predpis bol zrušený predpisom 99/1952 Zb.

73/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1948 do 31.12.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
Vyhláška ministerstva zdravotnictví
ze dne 25. března 1948
o stanicích prohlídky cizozemského masa.
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podle § 13, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1941, č. 40 Sb. z roku 1942, o prohlídce masa:
Čl. I.
Celními služebnami, při nichž může býti prováděno vyšetřování masa (stanicemi prohlídky cizozemského masa), jsou:
a)
pro železniční zásilky: České Budějovice-jatky, Hradec Králové-jatky, Cheb-nádraží, Chomutov-jatky, Plzeň-jatky, Podmokly-jatky, Praha-Bubny-ústřední jatky, Ústí nad Labem-jatky, Bohumín-jatky, Brno-jatky, Kostelec u Jihlavy-jatky, Olomouc-jatky, Opava-jatky, Ostrava-jatky, Zlín-jatky;
b)
pro poštovní zásilky poštovní úřady: Česká Lípa 1, České Budějovice 3, Hradec Králové 2, Cheb 2, Chomutov 1, Karlovy Vary 1, Kolín 2, Liberec 3, Mladá Boleslav 1, Plzeň 2, Pardubice 2, Podmokly 1, Praha 16, Trutnov, Ústí nad Labem-nádraží, Bohumín, Brno 2, Břeclav 2, Jeseník-město, Jihlava 1, Olomouc 2, Opava, Ostrava 1, Prostějov 2, Přerov 2, Šumperk 1, Zlín 2, Znojmo 2.
Čl. II.
Zrušují se předpisy odporující této vyhlášce.
Čl. III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Plojhar v. r.