História predpisu 45/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.04.1948 - 31.03.1964