História predpisu 265/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.1948 - 14.10.1990