História predpisu 90/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1947 -