História predpisu 88/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1947 -