História predpisu 147/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.08.1947 -