História predpisu 138/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.08.1947 -