História predpisu 13/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.1947 -