História predpisu 164/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.1946 -