História predpisu 8/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.1945 -