História predpisu 5/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1945 -