História predpisu 28/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.1945 -