História predpisu 13/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.1945 - 01.04.1949