História predpisu 12/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1945 -