História predpisu 107/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1945 - 30.06.1949