Najčastejšie otázky

Ako môžem uplatňovať pripomienky k materiálom v medzirezortnom pripomienkovom konaní?

Každý registrovaný používateľ má možnosť pripomienkovať materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na detaile procesu je potrebné kliknúť na tlačidlo „pridať pripomienku“. Pomoc pri registrácii a vytváraní pripomienok poskytuje používateľská príručka.

Pred pridaním pripomienky je potrebné sa uistiť, že je v hornej „roletke“ nastavená správna pozícia, v rámci ktorej bude pripomienka uplatnená, t. j. buď za „verejnosť“ alebo za organizáciu, ak má pripomienkovateľ v nejakej členstvo.

Pripomienky je potrebné po nahratí a uložení aj odoslať, aby sa zobrazili na portáli a predkladateľ ich mohol vyhodnotiť.

Pridávanie pripomienok sa neodporúča nechávať na posledný deň lehoty pripomienkovania, kedy je možnosť riešenia nesprávneho používateľského postupu alebo technického problému časovo obmedzená.

 

Ako sa počítajú lehoty na pripomienkovanie právnych predpisov?

S účinnosťou od 1. januára 2020 nastala zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania na portáli Slov-Lex.

V prípade, ak predkladateľ zverejní návrh právneho predpisu po 18:00 hodine, lehota na pripomienkovanie začína plynúť až od nasledujúceho pracovného dňa. Verejnosť však bude môcť pripomienkovať materiál okamžite po jeho zverejnení. V praxi tak už nebude dochádzať k skracovaniu lehôt zverejnením návrhu na pripomienkovanie vo večerných hodinách. 

Zároveň pripomíname, že lehota na pripomienkovanie taktiež neplynie počas víkendov a štátnych sviatkov.  Návrh právneho predpisu ale je možné aj počas týchto dní na portáli Slov-Lex pripomienkovať.

Mailové notifikácie o nových právnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov SR

V rámci skvalitňovania služieb a nástrojov informačného systému Slov-Lex je používateľom k dispozícii ďalšia novinka. Každý registrovaný používateľ si vo svojom profile nájde novú sekciu "Nastavenie služby e-mailových notifikácií", v rámci ktorej má okrem iného možnosť zvoliť si službu e-mailových notifikácií o nových vyhlásených právnych predpisoch v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak si teda používateľ aktivuje jednoduchým výberom túto službu, potom bude mailom informovaný o nových právnych predpisoch, ktoré v danom dni boli vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ako je to s právnymi predpismi prijatými pred rokom 1945?

V právnom informačnom systéme Slov-Lex sú zverejnené právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945. Právne predpisy vydané pred rokom 1945, ktoré nie sú zverejnené v systéme Slov-Lex sú prirodzene aj naďalej súčasťou slovenského právneho poriadku a sú právne záväzné v tlačenej forme. Otázkou samozrejme ostáva platnosť respektíve účinnosť takýchto právnych predpisov.

Listinná podoba Zbierky zákonov bola do konca roka 2015 jediným právne záväzným prameňom práva.

 

Prihlasovanie sa na portál

V rámci integrácie na systém jednotnej registrácie a prihlasovania do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR (IAM MSSR) dôjde k nasledujúcim zmenám:

- Požívateľské účty, ktoré využívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) budú zmigrované do IAM MSSR.

- Prihlasovanie pomocou eID karty sa nemení. Linka Vás presmeruje na portál ÚPVS (www.slovensko.sk), rovnako ako tomu je aj teraz.

- Pokiaľ ste si na jednej z elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR zriadili eID účet, Váš  účet bude platný aj na portáli Slov-Lex.

- Jednotné prihlasovanie do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR metódou jednotnej autorizácie (Single Sign-on) Vám umožní pristupovať  do viacerých informačných systémov MSSR (RESS, ISRU, ESMO...) pod jedným prihlásením.

- Ak ste využili spôsob prihlásenia pomocou eID karty, po dokončení integrácie na IAM MSSR sa už nebudete môcť prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla, tak ako tomu bolo doteraz.

- Niektoré údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) si budete môcť zeditovať len v IAM MSSR.

- Požívatelia, ktorí nevyužívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) sa naďalej prihlasujú pomocou emailovej adresy a hesla. Ich spôsob prihlásenia sa meniť nebude, avšak na tieto účty sa nebudú uplatňovať vyššie uvedené výhody.  

- Pokiaľ máte záujem o možnosť využívať vyššie uvedené výhody, odporúčame Vám aktivovať si prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) prostredníctvom voľby „prihlásenia sa cez eID“ postupom uvedeným v príručke eGov služieb Slov-Lex, strana 10-12: https://www.slov-lex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_template_v4.2.pdf.

 

Nemožno sa dovolať na infolinku helpdesk používateľskej podpory Slov-Lex.

Ak nás kontaktujete telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. a Váš hovor nikto nedvíha, znamená to, že na kontaktné telefónne číslo 02 / 888 91 131 sa pred Vami dovolal iný používateľ, ktorého hovor vybavuje pracovník redakcie Slov-Lex. Napriek tomu, že je linka obsadená, ďalším volajúcim sa linka ozve vyzváňacím tónom.

Ak sa teda k nám nedovoláte ani opakovane, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na adrese helpdesk@slov-lex.sk alebo využite možnosť nahlásiť Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Ako získam prehľad o všetkých legislatívnych procesoch, ktoré sú v MPK, ku ktorým sa môžem ako verejnosť vyjadriť?

Je niekoľko spôsobov, ktoré poskytujú prehľad o leg. procesoch nachádzajúcich sa v štádiu medzirezortného pripomienkového konania alebo aj v iných štádiách:

1. použijeme formulár na rozšírené vyhľadávanie, pri atribúte "Štádium procesu" si z ponuky vyberieme "Medzirezortné pripomienkové konanie" a výsledkom vyhľadania bude zoznam leg. procesov aktuálne nachádzajúcich sa v štádiu MPK, zoradených podľa dátumu začiatku MPK od najnovších po najstaršie (uvedenú funkcionalitu môžete použiť aj na vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov v iných štádiách),

2. v systéme eLegislatíva si vyberieme jednoduchý vyhľadávací formulár (používateľ nájde pod "Vyhľadávanie legislatívneho procesu"); bez zadania akéhokoľvek parametra klikneme na "Vyhľadať" a výsledkom vyhľadania bude zoznam aktuálnych leg. procesov zoradený v jednotlivých štádiách, najskôr medzirezortné pripomienkové konanie, nasleduje vyhodnotenie MPK a postupne ďalšie štádiá leg. procesu; výsledky vyhľadania sú pre každé štádium zoradené podľa dátumu začiatku konkrétneho štádia od najnovších po najstaršie,

3. na sledovanie najnovších procesov v MPK portál ponúka aj inú funkcionalitu