Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva

 

Prostredníctvom eGov služby sa zverejňujú súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a ESĽP, ktoré majú dopad na právny poriadok Slovenskej republiky alebo sa týkajú Slovenskej republiky.

eGov služba v rámci procesu zverejnenia zároveň umožní kvalifikovaným používateľom vytvorenie vnútorných ako aj vonkajších väzieb a referenčných vzťahov v zverejňovanom obsahu.

Služba „Zverejňovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva“ umožní čitateľom prístup a sprehľadní obsah rozhodnutí všeobecných súdov SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.