Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou

Táto služba umožní používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom. Používatelia (registrovaní, prípadne aj anonymní) sa dostanú cez prezentačné rozhranie k zoznamu legislatívnych noriem v prípravnej fáze, pričom systém definuje pre autora evidovať nasledovné povinné informácie, ktoré budú poskytnuté spomínaným modulom.

Používateľ z radov verejnosti bude mať k dispozícii funkcie na pripomienkovanie navrhovanej právnej úpravy a vyjadrenie svojho pohľadu na opodstatnenosť zavedenia takejto legislatívnej zmeny.

Systém zároveň prostredníctvom prezentačného rozhrania umožní predkladateľovi zákona prezerať zadané pripomienky a vyjadriť sa k nim, pričom portál bude viesť a navigovať používateľa jednotlivými krokmi.
Služba vytvorí nástroj na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike.

Služba „Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou“ zabezpečí používateľovi možnosť pripomienkovať pripravovaný predbežný návrh pripravovaného legislatívneho dokumentu  v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK).