História predpisu 108/2024 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2024 -