História predpisu 88/2023 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2023 - 30.06.2023