História predpisu 441/2023 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2024 -