44/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

44
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2022 bola v Noordwijku podpísaná Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1706 zo 6. októbra 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala zmluvu 12. októbra 2022.

Zmluva nadobudla platnosť 13. októbra 2022 v súlade s článkom 18 ods. 1.