História predpisu 388/2023 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.2023 - 23.11.2023