373/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

373
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2024 sú:
a)
suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 750,00 eur za mesiac
2 866,00 eur za mesiac
3 982,00 eur za mesiac
4 1 098,00 eur za mesiac
5 1 214,00 eur za mesiac
6 1 330,00 eur za mesiac

b)
suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 4,310 eura za hodinu
2 4,977 eura za hodinu
3 5,644 eura za hodinu
4 6,310 eura za hodinu
5 6,977 eura za hodinu
6 7,644 eura za hodinu