História predpisu 171/2023 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2023 - 30.09.2023