156/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

156
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2023,
ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 sa obnovuje kontrola hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.
(2)
Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky podľa odseku 1 prekračovať iba na hraničných priechodoch uvedených v prílohe s výnimkou zložiek integrovaného záchranného systému, osôb vykonávajúcich práce na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch, poľovníkov a rybárov pri výkone svojej činnosti do 5 km od vnútornej hranice.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2020 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 156/2023 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC

I. Pozemné hranice

Rakúska republika
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Bratislava-Jarovce – Kittsee (diaľnica)
b)
Bratislava-Jarovce – Kittsee (stará cesta)
c)
Bratislava-Petržalka – Berg
d)
Záhorská Ves – Angern
e)
Moravský Svätý Ján – Hohenau
f)
Cyklomost slobody
2)
Železničné hraničné priechody
a)
Bratislava-Petržalka – Kittsee
b)
Bratislava-Devínska Nová Ves – Marchegg
3)
Riečne priechody
Bratislava – prístav


Maďarsko
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica)
b)
Rusovce – Rajka
c)
Medveďov – Vámosszabadi
d)
Komárno – Komárom (Monoštorský most)
e)
Komárno – Komárom
f)
Štúrovo – Esztergom
g)
Salka – Letkés
h)
Šahy – Parassapuszta
i)
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
j)
Ráros – Ráróspuszta
k)
Kalonda – Ipolytarnóc
l)
Tachty – Cered
m)
Šiatorská Bukovinka – Salgótarján
n)
Kráľ – Bánréve
o)
Domica – Aggtelek
p)
Hosťovce - Tornanádaska
q)
Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17)
r)
Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4)
s)
Kechnec – Abaujvár
t)
Skároš – Holloháza
u)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79)
v)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný prechod)
w)
Veľký Kamenec – Pácin
2)
Železničné hraničné priechody
1.
Rusovce – Rajka
2.
Komárno – Komárom
3.
Štúrovo – Szob
4.
Fiľakovo – Somosköújfalu
5.
Lenártovce – Bánréve
6.
Čaňa – Hidasnémeti
3)
Riečne hraničné priechody
1.
Komárno – Komárom
2.
Štúrovo – Esztergom

Česká republika
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
b)
Čadca-Milošová – Šance
c)
Klokočov – Bílá
d)
Makov – Bílá-Bumbálka
e)
Makov – Velké Karlovice
f)
Červený Kameň – Nedašova Lhota
g)
Horné Srnie – Brumov-Bylnice
h)
Drietoma – Starý Hrozenkov
i)
Nová Bošáca – Březová
j)
Moravské Lieskové – Strání
k)
Lysá pod Makytou – Střelná
l)
Vrbovce – Velká nad Veličkou
m)
Brodské – Břeclav (diaľnica)
n)
Brodské – Lanžhot
o)
Holíč – Hodonín
p)
Skalica – Sudoměřice (nová cesta)
q)
Skalica – Sudoměřice
2)
Železničné hraničné priechody
a)
Čadca – Mosty u Jablunkova
b)
Lúky pod Makytou – Horní Lideč
c)
Horné Srnie – Vlársky průsmyk
d)
Vrbovce – Velká nad Veličkou
e)
Skalica – Sudoměřice
f)
Holíč – Hodonín
g)
Kúty – Lanžhot
3)
Riečne hraničné priechody
a)
Skalica prístavisko – Sudoměřice (Výklopník)
b)
Skalica prístavisko – Hodonín prístavisko
c)
Skalica prístavisko – Rohatec prístavisko

Poľská republika
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Skalité – Zwardoń (diaľnica)
b)
Skalité – Zwardoń
c)
Novoť – Ujsoły
d)
Oravská Polhora – Korbielów
e)
Bobrov – Winiarczykówka
f)
Trstená – Chyžné
g)
Suchá Hora – Chochołów
h)
Čirč – Leluchow
i)
Kurow – Muszynka
j)
Lesnica – Szczawnica
k)
Lysá nad Dunajcom – Niedzica
l)
Mníšek nad Popradom – Piwniczna
m)
Vyšný Komárnik – Barwinek
n)
Tatranská Javorina – Lysa Poľana
o)
Palota – Radoszyce
p)
Nižná Polianka – Ožena
q)
Podspády – Jurgów
r)
Becherov – Konieczna
2)
Železničné hraničné priechody
a)
Skalité – Zwardoň
b)
Palota – Lupków
c)
Plaveč – Muszyna


II. Vzdušné hranice
a)
Letisko Bratislava
b)
Letisko Košice
c)
Letisko Poprad
d)
Letisko Piešťany
e)
Letisko Sliač
f)
Letisko Žilina
g)
Letisko Prievidza
h)
Letisko Nitra
i)
Letisko Jasna