História predpisu 156/2023 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.2023 - 04.10.2023