História predpisu 49/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2022 - 28.02.2023