História predpisu 439/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2023 - 30.09.2023