História predpisu 432/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2023 - 31.05.2023